Deň 10 / Day 10 – Meiji Jingu

Image

EN: Since I didn’t feel entirely well after socializing during the night, I eventually decided to visit the Meiji Jingu, which was named after the former emperor of Japan. The park is really large and spacious, but several of its parts are not available for public – that I found out after I got there. Except that I chose a bad day for visiting, as the weather was more or less nice and therefore there were plenty of crowds on Harajuku station. It was totally jammed due to some American tourists waiting for each other in groups just outside of the exit and other people couldn’t get out. Later on I tried to get into the Shinjuku Gyoen National Garden, but since it was too late, the garden was already closed. So next time.

SK: Keďže som bol po nočnej socializácii dosť mimo, napokon som sa vybral iba na výlet do svätyne Meiji, ktorá bola postavená na počesť rovnomenného cisára a jeho manželky. Ten mal prsty v tomto, takže Japonci sa mu odvďačili pamätníkom. Park je obrovský, no mnoho z jeho častí nie je prístupných verejnosti, čo som samozrejme zistil až dodatočne. Okrem toho som si na výlet vybral zlý deň, pretože bolo pekné počasie, teplo a sobota, takže dav bol obrovský už na stanici Harajuku. A to až do takých rozmerov, že sa kvôli stojacim ľuďom (niekoľko skupín amerických turistov) čakajúcim na prechode pre chodcov sa nedalo pohnúť a tí sa akosi nemienili odstúpiť. No napokon sa cesta uvoľnila. Neskôr som plánoval aj návštevu záhrad Shinjuku Gyoen National Garden a hoci som tam prišiel, bolo už neskoro a do parku sa dostať nedalo (zatvárajú o pol piatej, posledný vstup je o 4PM). Takže nabudúce, fotiek je iba zopár.

ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage

Related posts

Leave a Comment