Tokyo Comic Con 2017

DSC04824

EN: As usually, the title is quite self-explanatory. I was a little bit disappointed, since it was many times announced that this year should be “larger” Con when compared with the first one, but it did not seem so. What actually made me happy was higher count of movie memorabilia and props. However, less (female) cosplayers.

SK: Názov tohto príspevku je vysvetlením toho, kde som bol a čo som navštívil. Bol som trochu sklamaný, tento rok bolo totiž pravidelne hlásané, že Con bude porovnaní s tým minulým (a zároveň aj prvým) badateľne väčší, no ja som si nič také nevšimol. Čo ma ale na druhej strane potešilo, bol vyšší počet kulís a predmetov použitých priamo vo filmoch a to hlavne v tých klasických. Na druhej strane chýbal vysoký počet cosplayeriek.

Related posts

Leave a Comment