Tokyo Edo Open Air Museum 2019

EN: More archived photos – this time for my second ever visit of Tokyo Edo Open Air Museum, which is located in Koganei Park, in western part of the city. The visitors can walk into different houses from various eras, including farm houses and villas of prominent people. It is definitely worth a visit.

SK: Ďalšie fotky z archívu – tento krát z mojej návštevy múzea Tokyo Edo Open Air Museum, ktoré sa nachádza v parku Koganei v západnej časti Tokia. V tomto múzeu nájdete domy z rôznych časových období, od domov farmárov až po vily prominentných osobností Japonska. Definitívne stojí za návštevu.

Related posts

Leave a Comment