Picture selection 5

Somewhere around the Imperial Palace in Chiyoda
Somewhere around the Imperial Palace in Chiyoda

EN: This time I found some pictures from Chiyoda, once pic from Akihabara and previously unpublished pic from the house I spent my time in while living in Tokyo. Nothing special, just additions.

SK: Našiel som niekoľko ďalších obrázkov z časti Chiyoda, jednu fotku z Akihabary a aj fotku z domu, v ktorom som bol počas svojho pobytu v Tokiu ubytovaný. Nie sú to žiadne špeciálne fotky, iba dodatky.

Just one pic from Akihabara
Just one pic from Akihabara
Alcohol negotiation with roommates in traditional tatami room
Alcohol negotiation with housemates in traditional tatami room
The same
The same
Once again, the cleanliness of the streets (I did notice one flaw, however)
Once again, the cleanliness of the streets (I did notice one flaw, however)
Water around Imperial Palace
Water around Imperial Palace
Famous bridge of Imperial Palace
Famous bridge of Imperial Palace
The skyscrappers of Chiyoda, once again, close to Imperial Palace
The skyscrappers of Chiyoda, once again, close to Imperial Palace
Chiyoda, close to Imperial Palace, notice the cleanliness of the streets
Chiyoda, close to Imperial Palace, notice the cleanliness of the streets

Related posts

Leave a Comment